ÖLJYSÄILIÖN PURKU & POISTO

HINTA: Alkaen 450 euroa (sis. alv 24%) josta täysi kotitalousvähennys

 Öljyn pumppaus, tyhjennys ja pesu tapauskohtaisesti (alkaen 250€ sis. alv)

Tukes-asiakaslupa: 213944-001

LÄMMÖNJAKOHUONEEN RAIVAUS & ASBESTIN POISTO: Tapauskohtainen

VANHAN LÄMINVESIVARAAJAN POISTO ja POISKULJETUS:

HINTA: Alkaen 100€ (sis. alv)

UUSI LÄMMINVESIVARAAJA + ASENNUS + VANHAN POISTO:

1450€ (sis. alv): www.lamminvesivaraaja.fi

Suomalainen Putkimies Oy logo

LVI-asennukset:

- Nopea palvelu, päivystys myös arki-illoin ja viikonloppuisin

- Tuntihinta 55€/h (+ alv); Kilometrikorvaus 46 senttiä/km (20-30€)

- Minimilaskutus 2 tuntia

- Takuukorjaukset 2 vuoden ajan

Pauli.Ojala@gmail.com

040 7474967

Nuku yösi rauhassa - tilaa putkimies

Öljysäiliön poisto ja purku

Korona-ohjeita, vastuu lukijalla: Jos ensialtistus on suuri annos viruspartikkelia, ovat oireet ankarammat kuin nopeassa altistuksessa.

Tarttuu potilaiden ulosteesta, WC-pyttyjen kannet hyv채 sulkea sairastaloissa, pintojen puhdistus esim. klorinilla. Tuuletus ja ilmastointi t채rke채. 222nm UV-lamput IV-putkiin ostoskeskuksissa yms.

D-vitamiini on immunohormonin esiaste ja suurin apu UK Biopankin monimuuttuja-seulonnassa: D-vit -kapselit pudottivat vakavimmat tapaukset alle 1/15 osaansa.

D-vit tasaa rokotteidenkin sivuoireita. Nopeasti muuntuvaa virusta ei kannata aliarvioida ja se voi pahentua kiertäessään nyt eläinkunnassa.

pauli.ojala@gmail.com biokemisti, putkimies

Suomalainen Putkimies Oy
(Y-tunnus 2391760-4)

Toiminta-alue: Koko Etelä-Suomi

- HÄVITÄMME TARVITTAESSA MYÖS LÄMMITYSKATTILAT JA EI-KANTAVAT SEINÄT
- PURAMME MYÖS VAATIVAT KOHTEET (ASUINRAKENNUKSISTA, TEOLLISUUSLAITOKSISTA, ALUKSISTA)
www.oljysailio-poisto.fi

Referenssitöitä

Öljysäiliön käytöstäpoisto
Maanvaraisten säiliöden vs. sisäsäiliöiden purkutyö
 

Suomessa öljylämmitteisistä omakotitaloista öljysäiliö on sisätiloissa 52 %:lla ja maan alla 48 %:lla omakotitaloista (Cisteri-projekti).

Öljysäiliön materiaaleista yleisin on teräs, 59 % omakotitalojen öljysäiliöistä.

41 % säiliöistä taas on valmistettu muista materiaaleista (lujitemuovista tms.).
Suomessa on noin 140-300 tuhatta lämmitysöljysäiliötä. Näistä suuri osa on asennettu 1960- ja 70- luvuilla maan alle.
Kaikkien rakennusten yhteenlasketusta pinta-alasta noin 24 % lämmitettiin öljylämmitystä käyttäen vuosituhannen vaihteessa.

Pientaloista 26 %:lla oli öljylämmitys.

Jo 2-3 m3 kevyttä polttoöljyä riittää aiheuttamaan joidenkin satojen neliömetrien öljyyntymän.
Raskas polttoöljy on maaperässä todettu lähes kulkeutumattomaksi suurten molekyylikokojensa vuoksi.

Kevyt polttoöljy kykenee kulkeutumaan esimerkiksi savimaassa jopa vettäkin paremmin.

Lopullinen laajuus muodostuu muutamassa vuorokaudessa.
Sisälle ja betonibunkkereihin sijoitettujen öljysäiliöiden aiheuttama maaperän- ja pohjaveden pilaantumisriski on  pienempi.
Suomessa suurimmat kotitalouden maanalaisesta öljysäiliöstä aiheutuneen
öljyvahingon aiheuttamat kustannukset ovat olleet noin 200 000 euroa.

Valtuutettu tarkastaja käy tarkastamassa maanalaisen säiliön määräaikoina
ja ensimmäisen kerran korkeintaan 10 vuoden kuluttua asentamisesta.
Tarkastuksessa annetaan säiliölle kuntoluokat A, B C tai D. A -luokan säiliöitä
ovat ne metalliset säiliöt, joiden levypaksuus sisältä mitattuna syvimmän
syöpymän kohdalta on vähintään 3 mm ja muut kuin metalliset
säiliöt, jotka painekokeella todetaan tiiviiksi. B -luokan säiliöitä ovat ne
metalliset säiliöt, joiden levypaksuus sieltä mitattuna syvimmän syöpymän
kohdalla ovat välillä 1,5 - 3,0 mm. Luokan C säiliöitä ovat metalliset säiliöt,
joiden levypaksuus sisäpuolelta mitattuna on syvimmän syöpymän
kohdalla alle 1,5 mm, ja ne säiliöt, joiden seinälevy muuttaa muotoaan,
kun sitä koputetaan sisältäpäin 0,5 kg:n massaisella vasaralla. D -luokan
säiliöissä on läpisyöpymä tai halkeama tai säiliöt, jotka vuotavat ylipainekokeessa.
lujitemuovipinnoitetun maanalaisen öljysäiliön metalliseinämän
paksuutta ei nykyisellä tekniikalla voida mitata. Toisin sanoen
säiliötä ei voida tarkastaa pinnoituksen jälkeen.
A -luokan metallisäiliö on tarkastettava uudelleen korkeintaan 5 vuoden
kuluttua ja muu kuin metallisäiliö, joka kuuluu A -luokkaan on tarkastettava
10 vuoden kuluessa. B -luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2
vuoden päästä, C -luokan säiliö on poistettava käytöstä 6 kuukauden kuluessa
tai palopäällikön määräyksen mukaan ja D -luokan säiliö on poistettava käytöstä välittömästi.

Öljytankkien kunnon säännöllinen tarkkailu on erittäin tärkeää. Metallisen säiliön kestävyys ei ole ikuista.

Ennen öljysäiliön purkua ja tulityötä öljysakka tulee pumpata ja lapioida pois. Etenkin maanalaisessa säiliössä voi olla paitsi palavia, myös myrkyllisiä kaasuja.

Öljyn pumppaamisen ja sakan lapioimisen jälkeen säiliö tulee tuulettaa ennen purkamista.

Säiliö pitää lisäksi pestä ainakin niiltä pinnoilta jotka polttoleikataan auki.

Käytöstä poistettu maanalainen tai betonibunkkeriin muurattu öljysäiliö tulee puhdistaa ja pestä pohjapatinasta. Muuten kyse on ongelmajätteestä.
Ongelmajätelaitokset ottavat kotitalouksilta vastaan öljyjätettä ilmaiseksi, yrityksiltä ne veloittavat yli euron per kilo.

Sijainnista ja paikkakunnasta riippuen maanalaiset säiliöt on kaivettava ylös puhdistuksen jälkeen.

Säiliö ei saisi missään nimessä valua maaperään, koska öljymaan poiskuljetus on noin 5000 euroa per kasetti.
Myös sisäsäiliö on voinut vuotaa betoniin. Hajuongelman takia öljyinen betoni tulee timanttileikata pois.

Avustan myös säiliössä olevan käyttökelpoisen öljyn välittämisessä.

Jos pulmana on koko bunkkerihuoneen täyttävä öljysäiliö,

niin ahtaidenkin tilojen ja sisältä tuettujen/paksujen teräsrakenteiden purkutyö onnistuu.

Turvallisuussyistä on vain pidettävä korvausilmasta huoli takamiehen kera plasma- tai polttoleikkauksessa.

Tilaajavastuulain mukaisesti asukkaan pitää varmistaa, että tekijällä on vastuuvakuutusten ohella voimassa oleva tulityökortti.

Rivitalossa ja tätä suuremmissa kiinteistöissä pitää myös tulityölupa olla varmistettuna.

Suuriakin metallisäiliöitä voi kuitenkin poistaa myös mekaanisesti ilman tulitöitä nakertajilla sekä puukkosahoilla.

Huom! Kaikkein suurin tulipalovaara on tuulettomattomalla öljysäiliöllä ja kulmahiomakoneella (rälläkällä).


Voimme osallistua purkutyöhön myös suunnitteluvaiheessa sekä teollisuussäiliöiden että kotitaloussäiliöiden purkutöissä.

Muistaa kannattaa, että kotitalouden öljysäiliöiden huolto- ja puhdistustoimenpiteet pitää jättää ammattilaisten huoleksi, koska itse huoltotoimet ovat pääasiassa luvanvaraista työtä.

Ympäristönsuojelumääräykset - Öljyjäte - Finlex 12 §

Käytöstä poistetun säiliön käsittely:
"Säiliön omistajan tai haltijan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen ja puhdistutettava se ennen poistamista.

Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.
Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on todistettavasti ennen ympäristönsuojelumääräysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella.

Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava.
Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljysäiliö maaperästä,

mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikea tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.
Kiinteistön haltijan vaihtuessa haltijan on annettava tieto säiliöstä uudelle haltijalle.

Vahingoista
Vastuu mahdollisesta öljyvahingosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla.

Kotivakuutus voi korvata vain esim. tontin ulkopuoliset vahingot, mutta ei tontilla tai rakennuksessa tapahtuvia vahinkoja."

ÖLJYSÄILIÖ

LIPLAST

YLIMET

THERMIA

SAMPSA

MASCUS

HAKUSANOJA:

Öljyvahinko

Öljysäiliökartoitus

Ympäristönsuojelumääräykset
Maaperän suojelu

Pohjavesien suojelu
Öljysäiliö

Öljykattila

Purkaminen

Leikkaus

Polttoleikkaus

Käytöstä poisto

Plasmaleikkaus

Polttoleikkaus

Nakertaja

Kulmahiomakone

Rälläkkä

Laikkaleikkuri

Smirgeli

Polttoöljy

Polttoöljysäiliö

Romuttamo

Romumetalli

Tulityökortti

Tulityölupa

Maalämpö

Pannuhuone

Lämmönjakohuone

Terässäiliö

Valurautasäiliö

Muovisäiliöt

Kestomuovisäiliöt

Polttonestesäiliöt

Farmarisäiliöt

Jäteöljysäiliöt

Kontti

Rosteri

Kupari

Messinki

Oil tank

Oil heating

Oil damage

Municipal environmental regulations
Soil conservation

Ground water conservation

www.putkimies-helsinki.fi

www.lamminvesivaraaja.fi

www.astianpesukoneenasennus.fi

www.suomalainenputkimies.fi